Tagság

Minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár tagja lehet az Egyesületnek, aki vagy magát horvát nemzetiségűnek vallja, vagy aki a horvát  nyelvvel és kultúrával szimpatizál és az Egyesület alapszabályát elfogadja. Tiszteletbeli taggá választható olyan külföldi állampolgár is, aki szakmai tevékenységével vagy egyéb módon az Egyesület munkáját segíti, külföldi kapcsolatok létrejöttét és fenntartását szervezi és végzi.