Vezetőség

Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökség tagjai, számvizsgáló, titkár, pénztáros.